Изборът на училище за продължаване на образованието след 7. клас е една от първите важни крачки към успешна реализация на Вашето дете. Доброто гимназиално образование осигурява възможност за прием в най-желаните специалности в университетите. Затова е важно подготовката за кандидатстване след 7. клас да започне възможно най-рано, за да може знанията по БЕЛ и Математика да се натрупват и усвоят без това да предизвиква стрес у ученика.

Поради тази причина ние разработихме специални целогодишни програми за курсовете по БЕЛ и Математика още от 5. клас. Учебните занятия започват от първата седмица на месец октомври (за 5. клас в началото на февруари) и завършват непосредствено преди провеждането на изпитите или края на учебната година.

Учениците се обучават индивидуално или в малки групи, с цел постигане на оптимални резултати при представянето на конкурсните изпити след 7. клас. По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната програма по предметите български език и литература (БЕЛ) и математика. Обучението се води от опитни специалисти по програма, разработена от Образователен център АСТРА, която e съобразена с изискванията на МОН.

Подготовката започва с провеждането на входни тестове, обхващащи материала изучен в предходните години. На базата на резултатите от тестовете учениците се разпределят в групи от 4 до 8 деца. Преди всяко занятие учениците получават материали, необходими за провеждането му. Осъществява се периодично оценяване на курсистите, чрез писмени разработки и контролни тестове. След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Преподавателите изготвят подробна рецензия и оценяват разработките според изпитните критерии. Коментират се и се анализират допуснатите грешки. За всеки ученик се изготвя персонално портфолио, в което се съхраняват резултатите от проведените контролни тестове и пробни изпити (само за 7. клас), чрез които се проследява развитието му. Всеки родител има възможност да се запознава с профила на детето си по време на родителските срещи и индивидуалните консултации.