Подготовката на учениците от 6. клас започва с входни тестове по БЕЛ и/или Математика, обхващащи учебния материал от 5. клас (ако запишете дето си от II срок се проверяват и познанията от I срок на 6. клас). Учениците се обучават индивидуално или в групи, съобразно конкретните потребности, с цел постигане на максимални резултати на изпитите в училище. По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната програма по предметите Български език и литература (БЕЛ) и Математика. Системата е насочена към създаване на трайни умения за решаване на тестови задачи по БЕЛ и за прилагане на граматичните, правописните, пунктуационните и лексикалните норми на съвременния български книжовен език. Обучението се води от опитни специалисти по програма, разработена от Образователен център АСТРА, която е съобразена с изискванията на МОН.

Преди всяко занятие учениците получават материали, необходими за провеждането му. Осъществява се периодично оценяване на курсистите, чрез писмени разработки и контролни тестове. След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Преподавателите изготвят подробна рецензия и оценяват разработките според изпитните критерии. Коментират се и се анализират допуснатите грешки. Всеки родител има възможност да се запознава с профила на детето си по време на родителските срещи и индивидуалните консултации.

График за учебната 2023/2024 година

 

Предмет: БЕЛ (онлайн)
Група: Витоша
Начална дата: 30 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 08:40 ч. - 10:40 ч.

Предмет: БЕЛ (присъствено)
Група: Люлин
Начална дата: 30 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 11:20 ч. - 13:20 ч.

Предмет: Математика (онлайн)
Група: Витоша
Начална дата: 30 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 11:20 ч. - 13:20 ч.

Предмет: Математика (присъствено)
Група: Люлин
Начална дата: 30 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 11:20 ч. - 13:20 ч.

Целогодишни курсове

Брой учебни часове на предмет*: 120 учебни часа по 40 минути

Цена на курса за един предмет**:

1400,00 лв.
Цена на учебните материали за един предмет: 25,00 лв.

* Учебните часове включват опреснителни занятия през месец септември преди започването на учебната година за 7. клас.

** Записването се осъществява като се заплати капаро от 50 лв. А остатъкът се изплаща на пет равни вноски.

 


Есенни опреснителни курсове

Брой учебни часове за един предмет: 12 учебни часа по 40 минути
Цена на курса за един предмет*: 150,00 лв.
Цена на учебните материали за един предмет: 5,00 лв.