Владеенето на чужд език е една от основните предпоставки за успешен старт в живота.

Какъв по добър начин за подобряване на говоримите и писмени умения на Вашето дете от песните, игрите и срещата с нови приятели? Нашите учебни програми предлагат най-доброто обучение за Вашите деца по начин, който ще ги забавлява и направи интересен всеки аспект на езиковото обучение. Учебните системи, които използваме ще превърнат заниманията на Вашето дете в истинско приключение, така че то да бъде мотивирано да посещава нашите занятия и изучаването на чужд език да се случва естествено.

За най-мотивираните и целеустремени деца от 2013 година предлагаме безплатна подготовка за изпитите на Кеймбридж - YLE: Starters, Movers, Flyers; KET и PET. Те дават възможност на децата от 1. до 8. клас, да докажат, че владеят езика от начално до средно ниво. Изпитите са предизвикателство и първи опит при явяване на изпит по английски.Подготовката се осъществява по специална програма съобразена изцяло с формата на изпитите, а част от занятията се провеждат с native /местен/ учител.

Какво предлагаме?

  • - дългосрочно езиково обучение от предучилищна възраст до 7-ми клас
  • - преподаватели, специално подготвени за работа с деца
  • - доказано ефективен модел за контрол на учебния процес
  • - приложение на помагалата за интерактивно обучение
  • - малки групи до 10 деца
  • - обратна връзка с родителите по време на обучението
  • - прецизно изготвен график на учебните занятия и гъвкавост по отношение на учебната програма в училище.