Изпитите за един от най-разпознаваемите и признати сертификати в света - Кеймбридж - започват още от най-ранна детска възраст.

Видовете изпити, с които детето Ви може да покаже, че владее езика на различните нива са структурирани по следния начин:

за деца: Cambridge English Young Learners /YLE: Starters, Movers and Flyers/

за тинейджъри: Cambridge English Key for Schools /Key English Test (KET)/; Cambridge English Preliminary for Schools /PET/, покриващи нива А2 и В1 от европейската езикова рамка;

за ученици и възрастни: Cambridge English: FCE / First Certificate in English/; Cambridge English: CAE / Certificate in Advanced English/, покриващи нива В2 и С1 от европейската езикова рамка.

Изпитите за деца дават възможност на учениците от първи до осми клас да докажат, че владеят езика от начално до средно ниво. Те са предизвикателство и първи опит при явяване на изпит по английски. Подготовката е изцяло безплатна за учениците на АСТРА и се провежда като допълнителни упражнения по формат на изпитите с материали и разработки на Кеймбридж в часовете за най-малките или като допълнителни занятия за по-напредналите ученици.

Сертификати за напреднали, нива В2 и С1 според Европейската езикова рамка. FCE може да послужи за работа или за колеж в чужбина, CAE е международно признат изпит по английски език, с който можете да кандидатствате за университетско образование.