Предложението за индивидуални часове по БЕЛ и математика важи за всички ученици от 5. до 7. клас. То е подходящо, ако ученикът иска целенасочено да акцентира върху по-слабите си умения от учебното съдържание.

Също така е подходящо за ученици, които не желаят да учат в група или родители, които искат по-голяма свобода при управлението на времето за дете си.

Пакетни цени за индивидуално обучение по БЕЛ и математика

 

Брой учебни часове: 40 учебни часа
Цена на 1 уч.ч.: 35,00 лв
Цена на целия пакет: 1400,00 лв.

Брой учебни часове: 80 учебни часа
Цена на 1 уч.ч.: 33,25 лв
Цена на целия пакет: 2660,00 лв.

Брой учебни часове: 120 учебни часа
Цена на 1 уч.ч.: 31,50 лв
Цена на целия пакет: 3780,00 лв.

Брой учебни часове: 160 учебни часа
Цена на 1 уч.ч.: 30,63 лв
Цена на целия пакет: 4900,00 лв.

Брой учебни часове: 200 учебни часа
Цена на 1 уч.ч.: 29,75 лв
Цена на целия пакет: 5950,00 лв.

Брой учебни часове: 240 учебни часа
Цена на 1 уч.ч.: 28,88 лв
Цена на целия пакет: 6930,00 лв.