Целта на пробните изпити е да се проверят в реална изпитна среда знанията на Вашето дете.

Ние, от Образователен център АСТРА, организираме няколко пъти в година подобни пробни изпити по БЕЛ и Математика. Те се провеждат според регламентите на МОН като учениците се съобразяват с поставените организационни и учебни изисквания. Практиката ни показва, че това им дава увереност на реалния изпит и те успяват да дадат най-доброто от себе си в рамките на определеното време.

График на пробните изпити по БЕЛ и математика за учебната 2021/22 година

Пробните изпити по БЕЛ и математика ще се проведат както следва:

21 май (събота) - изпит по математика;

22 май (неделя) - изпит по БЕЛ.

Началният час е 9:00 ч., като задължително всички присъстващи трябва да бъдат в 8:30 ч. в двора на 79 СУ "Индира Ганди" в Люлин. Учениците трябва да си носят пособия за чертане, молив, гума, препоръчително поне 2 химикалки, пишещи синьо.

Цената на пробните изпити е включена в цената на курса по БЕЛ и Математика за 7. клас.