Референции

  • Дружба Стъкларски Заводи АД

  • „Дружба Стъкларски Заводи“ АД издава настоящата референция на езикови школи АСТРА в уверение на това, че Школата предлага коректно и професионално обслужване на своите клиенти. АСТРА има високоефективен модел на организация и контрол на обучението. Спецификата и ранга на обслужваните клиенти за допринесли за изграждането на гъвкава система за удовлетворяване на индивидуалните им потребности.

    В езикови школи АСТРА обучението се осъществява от лицензирани и утвърдени учебни системи. В работния процес са използва висококачествена техника. Преподавателският екип от специалисти с висока професионална квалификация е още една причина за добрите резултати на нашите служители.

    Удоволствие и предимство е да се работи с ЕЗИКОВИ ШКОЛИ АСТРА – партньор, който има професионално отношение към клиентите си.