Референции

  • ЦА ИБ Булинвест

  • С настоящата препоръка, ние ЦА ИБ Булинвест ЕООД изразяваме своята благодарност и задоволство от партньорството си с ЕЗИКОВИ ШКОЛИ „АСТРА“.

    Впечатлени сме от индивидуалния подход на администрацията и преподавателите към всеки един от служителите ни, от вниманието и грижата, с които бяхме насочени към правилната форма на обучение, както  и от проявената гъвкавост при изготвянето на графика на учебните занятия, изцяло съобразен със служебните ни задължения.

    Доволните сме от качеството на предлаганото обучение, от подбора на квалифицирани и комуникативни преподаватели, удовлетворяващи индивидуалните потребност на отделните курсисти, което доведе до отлични резултати.

    Радваме се на успешното си партньорство с ЕЗИКОВИ ШКОЛИ „АСТРА“ и си пожелаваме дългосрочно и ползотворно сътрудничество!

    Пожелаваме такъв коректен и всеотдаен партньор и на други компании, които имат нужда от качествено езиково обучение.