Референции

  • Булбанк Уникредит Груп

  • В стремежа си да предоставим модерно, сигурно банкиране и да добавяме стойност на клиентите, служителите, обществото и акционерите си в принципите на банката ни са заложени здрави ценности и принципи, които се проявяват ежедневно чрез хората ни. Професионализмът може да се измери по много показатели в обслужването и общуването с клиенти и партньори, но знаем че в динамичната бизнес среда е изключително важно да добавяме повече от задължителното за професията. Така създаваме стойност.

    Булбанк инвестира много в обучението и развитието на служителите и мениджърите си. От години сме се доверили на Езикови школи „АСТРА“  за езиково обучение – групово и индивидуално на наши служители и ключов персонал.

    Екипът на Езикови школи „АСТРА“ е съставен от добри професионалисти в управлението на процесите на езиковото обучение и проявяват креативност и гъвкавост. Доволни сме от подхода на „АСТРА“ във всеки етап от нашето сътрудничество.

    Ползват се с много добра репутация сред служителите на Булбанк, ползвали техните услуги.

    Бихме препоръчали на всяка институция, за която е важно да обучи служителите си на чужди езици и да се довери на професионализма на Езикови школи „АСТРА“.