Референции

 • Байер България

 • Уважаеми господа,

  БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, предоставя настоящата препоръка в уверение на това, че ОБЕДИНЕНИ ЕЗИКОВИ ШКОЛИ (създадени от ЕЗИКОВИ ШКОЛИ АСТРА и училище за английски език и култура – ГРИНУИЧ) са сигурен и коректен партньор в езиковото обучение на персонала. Чрез професионално и отговорно отношение, успяват да изпълнят поставените им задачи.

  Преподавателите в ОБЕДИНЕНИ ЕЗИКОВИ ШКОЛИ са високо квалифицирани, имат необходимия опит и мотивация. Нашите служители получават обучение с практическа насоченост, съобразно Европейската езикова рамка.

  Учебните системи са подбрани, така че да удовлетворяват потребностите на служителите на фирмата.

  Приятната и модерна обстановка, допринася за комфорта по време на учебните занятия. Залите на ОБЕДИНЕНИ ЕЗИКОВИ ШКОЛИ са оборудвани със съвременна техника, пригодена за чуждоезиково обучение.

  В края на всяко обучение нашите служители получават удостоверение за завършено ниво.

  ОБЕДИНЕНИ ЕЗИКОВИ ШКОЛИ са партньор , който удовлетворява потребностите на клиентите си. Поради това ги препоръчваме за всяка компания или институция, която се нуждае от качествено езикови обучение.