Референции

  • Кауфланд България Еоод и Ко КД

  • Кауфланд България Еоод и Ко КД издаваме настоящата референция в уверение на това, че ЕЗИКОВИ ШКОЛИ АСТРА предлагат коректно обслужване на своите клиенти и са добър партньор в постигане на целите, които са им поставени