Предложението за индивидуални часове по БЕЛ и математика важи за всички ученици от 5. до 7. клас. То е подходящо, ако ученикът иска целенасочено да акцентира върху по-слабите си умения от учебното съдържание.

Също така е подходящо за ученици, които не желаят да учат в група или родители, които искат по-голяма свобода при управлението на времето за дете си.

Пакетни цени за индивидуално обучение по БЕЛ и математика

 

Брой учебни часове: 40 учебни часа
Цена на 1 уч.ч.: 22,00 лв
Цена на целия пакет: 880,00 лв.