Целта на пробните изпити е да се проверят в реална изпитна среда знанията на Вашето дете.

Ние, от Образователен център АСТРА, организираме няколко пъти в година подобни пробни изпити по БЕЛ и Математика. Те се провеждат според регламентите на МОН като учениците се съобразяват с поставените организационни и учебни изисквания. Практиката ни показва, че това им дава увереност на реалния изпит и те успяват да дадат най-доброто от себе си в рамките на определеното време.

График на пробните изпити по БЕЛ и математика за учебната 2017/18 година

Пробните изпити по БЕЛ и математика ще се проведат както следва:

24 февруари (събота) - втори пробен изпит по математика;

25 февруари (неделя) - втори пробен изпит по БЕЛ;

18 май (събота) - трети пробен изпит по математика;

19 май (неделя) - трети пробен изпит по БЕЛ.

Началният час е 9:00 ч., като задължително всички присъстващи трябва да бъдат в 8:30 ч. в двора на 79 СУ в Люлин. Учениците трябва да си носят пособия за чертане, молив, гума, препоръчително поне 2 химикалки, пишещи синьо.

Цената на пробните изпити е включена в цената на курса по БЕЛ и Математика за 7. клас.