Владеенето на чужд език е една от основните предпоставки за успешен старт в живота. Какъв по-добър начин за подобряване на говоримите и писмени умения на Вашето дете от песните, игрите и срещата с нови приятели? Нашият образователен център предлага отлично обучение за Вашето дете по начин, който ще ги забавлява и направи интересен всеки аспект на езиковото обучение. Учебните системи, които използваме ще превърнат заниманията на Вашето дете в истинско приключение, така че то да бъде мотивирано да посещава нашите занятия и изучаването на чужд език да се случва естествено.

Учебна система: Pasacalle 1,2,3,4
Брой часове на едно ниво: 87 учебни часа
Продължителност на един учебен час: 40 минути
Цена за едно ниво при еднократно плащане: 1200,00 лв.
Цена на учебен комплект: 64,00 лв. за едно нивo

 

Учебна система: Chicos Y Chicas
Брой часове на едно ниво: 154 учебни часа
Продължителност на един учебен час:  40 минути
Цена за едно ниво при еднократно плащане: 1500,00 лв.
Цена на учебен комплект: 64,00 лв. за едно нивo

Pasacalle

Ниво  A1 - А2 Описание и характеристики на системата:
 

Езиковата система е разделена на четири нива, предназначена за деца от 1-ви до 4-ти клас.

Използват се примери, които са близки до детето и неговия свят: семейство, приятели, дом, училище, храна, животни, игри и партита.

Обучението е адаптирано към възрастта и уменията за четене и писане на децата като поетапно се надгражда речниковия запас от около 250 думи, включени в първо ниво, до около 1000 думи - в четвърто.

Децата се обучават посредством игри и разнообразни творчески дейности като рисуване, лепене, рязане, прегъване и други.
Обучението чрез тази система води до повишаване на социалните ценности: уважение към околните, любов към природата, междурасова търпимост и др.
Официален сайт:

www.colibri.bg/resultses.php?es=6&level=1

 

Chicos Y Chicas

Ниво A1 - B2 Описание и характеристики на системата:
 

Учебна система в четири части, специално разработена за тинейджъри от 4-ти до 8-ми клас, които нямат предварителни познания по езика.

Използват се примери от ежедневието - приятели, семейство, училище и други.

Новоизучените структури, лексика и граматика се развива и практикува чрез серия от дейности.
След всеки блок интеркултурен проект въвежда учениците в испанския свят и култура.
 
 
Официален сайт:

www.europeanbookshop.com