7. клас е най-важният период за подготовката на Вашето дете за националното външно оценяване (НВО) или т.нар. "матура", за да може то да кандидатства успешно в избраното училище.

Преди началото на курса всеки ученик задължително държи входен тест по избрания предмет - БЕЛ и/или Математика - включващ учебния материал от 5. и 6. клас. Според резултатите, детето се разпределя с негови връстници, имащи сходни оценки, за да може групата да се развива кохерентно. 

По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната и изпитна програма по предметите Български език и литература (БЕЛ) и Математика. Системата на преподаване е насочена към създаване на трайни умения за решаване на тестови задачи по БЕЛ и за прилагане на граматичните, правописните, пунктуационните и лексикалните норми на съвременния български книжовен език. Обучението се води от опитни специалисти по програма, разработена от Образователен център АСТРА, която е съобразена с изискванията на МОН.

Преди всяко занятие учениците получават материали, необходими за провеждането му. Осъществява се периодично оценяване на курсистите, чрез писмени разработки и контролни тестове. След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Преподавателите изготвят подробна рецензия и оценяват разработките според изпитните критерии. Коментират се и се анализират допуснатите грешки. Всеки родител има възможност да се запознава с профила на детето си по време на родителските срещи и индивидуалните консултации.

Допълнително, поемаме ангажимент да Ви информираме и съдействаме при попълване на документите са кандидатстване или всякакви други въпроси свързани с целия процес и избора на училище.

По време на обучението организираме няколко пробни изпита, които се провеждат в реална изпитна среда и съобразно изискванията на МОН.

График за учебната 2023/2024 година (онлайн и присъствено)

Предмет: БЕЛ (онлайн)
Група: Рила
Начална дата: 16 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 11:20 ч. - 14:00 ч.

Предмет: БЕЛ (присъствено)
Група: Пирин
Начална дата: 16 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 11:20 ч. - 14:00 ч.

Предмет: Математика (онлайн)
Група: Рила
Начална дата: 16 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 08:00 ч. - 10:40 ч.

Предмет: Математика (присъствено)
Група: Пирин
Начална дата: 16 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 08:00 ч. - 10:40 ч.

Предмет: БЕЛ (присъствено)
Група: Родопи
Начална дата: 16 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 15:00 ч. - 17:40 ч.

Предмет: БЕЛ (присъствено)
Група: Стара планина
Начална дата: 16 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 11:20 ч. - 14:00 ч.

Предмет: Математика (присъствено)
Група: Стара планина
Начална дата: 16 септември
Дни на провеждане: събота
Времетраене: 08:00 ч. - 10:40 ч.

Предмет: Математика (присъствено)
Група: Родопи
Начална дата: 15 септември
Дни на провеждане: петък
Времетраене: 15:30 ч. - 18:00 ч.

Целогодишни курсове

 

Брой учебни часове на предмет: 132 учебни часа по 40 минути
Цена на курса за един предмет*: 1500,00 лв.
Цена на учебните материали за един предмет: 25,00 лв.

* Плащането се осъществява като се заплати капаро от 50 лв., а останалата сума се изплаща на пет равни вноски.

 


Есенни опреснителни курсове

Брой учебни часове за един предмет: 20 учебни часа по 40 минути
Цена на курса за един предмет*: 250,00 лв.
Цена на учебните материали за един предмет: 5,00 лв. 

Пролетни опреснителни/интензивни курсове

Брой учебни часове за един предмет: 20 учебни часа по 40 минути
Цена на курса за един предмет*: 250,00 лв.
Цена на учебните материали за един предмет: 5,00 лв.