Подготовката на учениците от 5. клас започва с входни тестове по БЕЛ и/или Математика, обхващащи материала изучен до този момент в училище. Учениците се обучават индивидуално или в групи, съобразно конкретните потребности, с цел постигане на максимални резултати на изпитите в училище. По време на обучението, курсистите усвояват, упражняват и анализират знанията, предвидени в учебната програма по предметите Български език и литература (БЕЛ) и Математика. Системата е насочена към създаване на трайни умения за решаване на тестови задачи по БЕЛ и за прилагане на граматичните, правописните, пунктуационните и лексикалните норми на съвременния български книжовен език. Обучението се води от опитни специалисти по програма, разработена от Образователен център АСТРА, която е съобразена с изискванията на МОН.

Преди всяко занятие учениците получават материали, необходими за провеждането му. Осъществява се периодично оценяване на курсистите, чрез писмени разработки и контролни тестове. След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Преподавателите изготвят подробна рецензия и оценяват разработките според изпитните критерии. Коментират се и се анализират допуснатите грешки. Всеки родител има възможност да се запознава с профила на детето си по време на родителските срещи и индивидуалните консултации.

График за учебната 2023/2024 година (само онлайн)

 

Предмет: БЕЛ
Начална дата: 10 октомври
Дни на провеждане: вторник
Времетраене: 18:30 ч. - 19:50 ч.

 

Предмет: Математика
Начална дата: 6 октомври
Дни на провеждане: петък
Времетраене: 18:30 ч. - 19:50 ч.

 

Брой учебни часове на предмет*: 78 учебни часа по 40 минути
Цена на курса за един предмет**: 1000,00 лв.
Цена на учебните материали за един предмет: 12,00 лв.

* Учебните часове включват опреснителни занятия (12 уч. часа) през месец септември преди започването на учебната година за 6. клас.

**Плащането се осъществява като се заплати капаро от 50 лв. и след това се доплати останалата сума на 5 равни вноски.