За Нас / Кои сме ние

Ангел Чакъров
Управител
Образование Богословие, СУ „Св. Климент Охридски”
Контакти0899 889 751
Мариана Чакърова
Академичен директор
Преподавател по Немски език
Образование Немска филология, СУ „Св. Климент Охридски”
Контакти0899 889 750